سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هرکه پس از نیک آزمودن، برادری برگیرد، مصاحبتش می پاید و دوستی اش استوار می گردد . [امام علی علیه السلام]